BİRİ VAR

Bu proje T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destelenmektedir. Eğitim programı, katılımcılara afet türleri, afet riski ve tehdidi, afet öncesi hazırlık faaliyetleri, afet planları ve acil durum çantaları gibi önlemler hakkında bilgi ve uygulamalar sunmayı amaçlamaktadır. Programda , afet anında doğru ve hızlı tepki verme becerilerini geliştirmek için acil durum yönetimi protokolleri ve prosedürleri hakkında bilgilendirme yapılacak, kurtarma ve yardım konuları ele alınacaktır. İletişim, haberleşme, koordinasyon ve iş birliği becerilerini de afet durumlarında etkili bir şekilde kullanabilmek için katılımcılara rehberlik edilecektir. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Halka yönelik afet farkındalık eğitimi ile gençlere yönelik afet bilinci eğitmen eğitimi sağlamak suretiyle afetlere karşı toplumun bilinçlenmesini ve hazırlıklı olmasını sağlanmaktır. Üniversite öğrencilerine afet konulu kamp organizasyonları düzenleyerek hem eğitim almalarını hem de afetlere karşı aktif rol almaları hedeflenmektedir.

Afetlere karşı duyarlı olan ve bilinçlenmek isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler.

Afetler Hazırlık ve Afet Bilinci Eğitim Başvuru Tarihleri: 04.07.2023 – 28.07.2023

Afet Bilinci Eğitmen Eğitim Tarihleri : 24- 25- 26 Kasım / 22- 23- 24 Aralık 2023

(Diğer faaliyet tarihleri ilerleyen zamanlarda ilan edilecektir.)

Ayrıntılı takvim katılımcılarla paylaşılacaktır.

  • Afetlere Hazırlık Ve Afet Bilinci Eğitimleri

Bu eğitim kapsamında afet türleri, afet riski ve tehdidi, afet öncesi hazırlık faaliyetleri, afet planları ve acil durum çantaları gibi hazırlık önlemleri hakkında bilgilendirme ve uygulamalar, afet anında nasıl doğru ve hızlı bir şekilde tepki verileceği, acil durum yönetimi protokolleri ve prosedürleri hakkında bilgilendirme, kurtarma ve yardım; afetlerde etkili iletişim, haberleşme, koordinasyon ve iş birliği becerilerini geliştirme hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

  • Afet Bilinci Eğitmen Eğitimleri

Bu eğitim kapsamında temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar, yangın, tahliye, ilk yardım, psikolojik ilk yardım, TAMP (Türkiye afet müdahale planı), eğitmen becerileri ve sunum teknikleri, İstanbul il afet risk azaltma planı hakkında eğitimler verilecektir.

  • Okul Afet Eğitimleri

Afet Bilinci Eğitmen eğitimine katılan katılımcılarımız belirlenen ortaokul ve liselerde afet bilinci ile müdahale hakkında eğitimler verecektir.

  • Seminer, Çalıştay ve Toplantılar

Projemiz kapsamında afetlere yönelik kadın ve gençlik stratejisi oluşturulacak olup strateji oluşturma ile ilgili 2 toplantı ve 1 Çalıştay düzenlenecektir. İlk toplantı Kamu Kurum ve Kuruluşu ile ikinci toplantı Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılacaktır. Çalıştay ise kamu, üniversite, sivil toplum ve toplumun tüm kesiminden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

  • Afetlerle Yaşam Kampları

Projemiz kapsamında üniversite öğrencilerine ve net gençlere yönelik olarak 2 adet kamp etkinliği gerçekleştirilecektir. Kampta afet ve afet türleri, afet ve kriz yönetimi, kişisel eylem planı, acil ihtiyaç tespiti, lojistik, dağıtım, haberleşme, medya ve halkla ilişkiler, raporlama, beslenme, barınma ve kamp yönetimi, temel arama kurtarma, ilk yardım eğitimi, yaralı taşıma teknikleri, afet saha eğitimleri, ekip çalışması, oryantring, travma sonrası stres sendromu ile ilgili eğitim verilecek ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Eğitimlerimiz alanında uzman eğitmenler ile gerçekleşecek ve eğitimlerde yüz yüze eğitim modeli tercih edilecektir. Afet eğitimleri yanı sıra kamp organizasyonları düzenlenecektir. Tüm faaliyetler sonucunda elde edilen deneyim ve bilgilerin aktarım sağlanabileceği ortamlar oluşturularak tecrübe aktarımı sağlanacaktır.

  • Farklı STK’larda gönüllük deneyimi
  • Afet Bilinci Eğitmen Sertifikası
  • Afetlere Hazırlık ve Afet Bilinci Eğitim Katılım Sertifikası
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp