Misyonumuz

Derneğimiz, toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek;  kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak; iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak; kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmalarını sağlayacak projeler oluşturarak gerektiğinde ekonomik ve siyasal alanlar ile hukuk ve sağlık konularında çalışmalar yapar.